SmartBok Videregående Bygg- og anleggsteknikk Vg2 Isolatørfaget Isolering og overflatebeskyttelse, Smartbok

Isolering og overflatebeskyttelse, Smartbok

Av Hans Bjørn Paulsrud, Petter Karlsen, Vegard Rian (red)
Isolering og overflatebeskyttelse, Smartbok

Isolering og overflatebeskyttelse gir en innføring i de ulike fagområder elevene og lærlingene skal tilegne seg gjennom opplæringstiden.

I Smartboka kan du høre hele boken opplest. Egne notater, bokmerker og andre markeringer kan lett lagres.

Flere produsenter av isolasjonsmaterialer og -systemer har vært viktige medspillere i utviklingen av boka, samt bidratt med bokens bilder og illustrasjoner. Det er også lenket opp til et utvalg instruksjonsvideoer hentet fra Youtube.com

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Isolering og overflatebeskyttelse, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 143,00    
Isolering og overflatebeskyttelse, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 143,00    

* Priser er eksklusiv mva