Smartbok Videregående Elektrofag Automatiseringssystemer, Smartbok (2013)

Automatiseringssystemer, Smartbok (2013)

Automatiseringssystemer, Smartbok (2013)

Symbolbruken på alle skjemaene er oppdatert i henhold til euronorm EN 60617. Kapitlene er utvidet med flere oppgaver som kombinerer teori og praksis, og oppgavene innenfor hvert kapittel har en jevn progresjon. Gjeldende regelverk er integrert i kapitlene der det er aktuelt. Bak i boka er det lagt inn en symboloversikt.

Boka har fokus på praktiske eksempler og oppgaver med:

  • kobling og idriftsettelse av motoranlegg
  • planlegging, tegning, kobling og idriftsettelse av reléstyringer, PLS-styringer, systemer for kontinuerlig regulering
  • sammenføyningsmetoder ved montering

I Smartboka får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen. Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten. Smartboka er egnet for både projektor, interaktive tavler og pc.
I tillegg har Smartboka

  • et tjuetalls animasjoner/simuleringer
  • arbeidsark
  • flervalgsoppgaver
Tittel Utgave Målform Pris / år*
Automatiseringssystemer, Smartbok (2013) Elevutgave  Bokmål   kr 151,20   
Automatiseringssystemer, Smartbok (2013) Elevutgave  Nynorsk   kr 151,20   
Automatiseringssystemer, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 151,20   
Automatiseringssystemer, Smartbok Lærerutgave  Nynorsk   kr 151,20   

* Priser er eksklusiv mva