SmartBok Videregående Elektrofag Data- og elektronikksystemer, Smartbok (2013)

Data- og elektronikksystemer, Smartbok (2013)

Data- og elektronikksystemer, Smartbok (2013)

Boka har fokus på:

  • enkel innføring i sentrale begreper og enkle prinsipper for å måle grunnleggende elektriske størrelser
  • montering, driftssetting, feilsøking på og dokumentasjon av enkle systemer for databehandling, kommunikasjon, adgangskontroll, alarmanlegg og lyd og bilde
  • grunnleggende elektronikk om sentrale komponenter og funksjoner
  • kraftforsyningen, fra vekselspenning fra lysnettet til likespenning ut til forbrukerne

I Smartboka får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen. Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten. Smartboka er egnet for både projektor, interaktive tavler og pc. I Smartboka finner du også simuleringer/animasjoner (av logiske funksjoner) og arbeidsark.

Smartboka er også beriket med filmer, animasjoner, flervalgsoppgaver, fullskjermvisning av bilder og/eller arbeidsark.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Data- og elektronikksystemer, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 236,00    
Data- og elektronikksystem, Smartbok, Elev Elevutgave  Nynorsk   Kr 236,00    

* Priser er eksklusiv mva