Smartbok Videregående Elektrofag Elenergisystemer, Smartbok (2006)

Elenergisystemer, Smartbok (2006)

Av Svein Olaf Michelsen
Elenergisystemer, Smartbok (2006)

Fag: Elektrofag
Nivå: Vg1

Elenergisystemer dekker ett av de tre programfagene på Vg1 elektrofag – elenergisystemer.

Elevene blir kjent med framgangsmåten for å montere, sette i drift, feilsøke på og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og varmeregulering. De lærer om prinsippet for fordelingsanlegg og jordingssystemer i en bolig, og får en innføring i de ulike systemene for produksjon og distribusjon av elektrisk energi.

Denne Smartboka inneholder ikke lydfiler.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Elevutgave       

* Priser er eksklusiv mva