Smartbok Videregående Elektrofag Elenergisystemer, Smartbok (2014)

Elenergisystemer, Smartbok (2014)

Elenergisystemer, Smartbok  (2014)

Læremidlet omhandler:

  • praktiske installasjonseksempler som følger framgangsmåten for å planlegge, montere, sette i drift, feilsøke på og dokumentere enkle systemer for lysstyring, varmestyring og -regulering, og uttak av elektrisk energi.
  • prinsippet for fordelingsanlegg og jordingssystemer i en bolig
  • systemer for produksjon og distribusjon av elektrisk energi

I Smartboka får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen. Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten. Smartboka er egnet for både projektor, interaktive tavler og pc.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Elenergisystemer, Smartbok (2014) Elevutgave  Bokmål   kr 198,40   
Elenergisystem, Smartbok (2014) Elevutgave  Nynorsk   kr 198,40   
Elenergisystemer, Smartbok (2014) Lærerutgave  Bokmål   kr 198,40   
Elenergisystem, Smartbok (2014) Lærerutgave  Nynorsk   kr 198,40   

* Priser er eksklusiv mva