E2, Smartbok

E2, Smartbok

Hva gjør en god tekst? Hvordan kan jeg bli bedre i engelsk? Er teksten jeg leser nå relevant for eksamen? E2 består av tre deler som samlet viser elevene hvordan de kan nå kompetansemålene i læreplanen. 

Tittel Utgave Målform Pris / år*
E2, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 202,40   
E2, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 202,40   

* Priser er eksklusiv mva