Geo, Smartbok

Av Leif Sørbel, Jens Fredrik Nystad, Sverre Granli
Geo, Smartbok

Fag: Geografi
Nivå: Vg1

GEO er et levende læreverk med delikat design og gode oppgaver. GEO gir grunnleggende kunnskaper om naturgeografiske og samfunnsgeografiske forhold, både globalt og i Norge.  For å knytte terorien til natur- og samfunnsforhold vi kjenner i vår egen hverdag, finner du i boka aktuelle eksempler fra verden omkring oss. Kart og atlas bør brukes aktivt i undervisningen, og dette er spesielt knyttet inn i oppgavestoffet.

I GEO Smartbok finner du pedagogiske animasjoner og filmklipp fra NRK og BBC. Du kan legge inn notater, gultusje og foreta effektive søk i læreboka.

 

Tittel Utgave Målform Pris / år*
GEO, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 180,80    
GEO, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 180,80    

* Priser er eksklusiv mva