I salg Nyhet

Førstehjelp

Førstehjelp

Førstehjelp, Smartbok er en digital versjon av boka. Den nye utgaven inneholder faglige oppdateringer på viktige fagområder, slik som blødningskontroll, hypotermi og brannskader. I tillegg er den grå delen og den rød delen om den første pasientundersøkelsen grundig gjennomgått og bearbeidet både faglig og pedagogisk.  

I Smartboka er det mulig å lage bokmerker, søke etter ord og tema, skrive egne notater og markere tekst. 

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Førstehjelp, Smart Bok Årslisens  Bokmål   Kr 158,40    

* Priser er eksklusiv mva