Nyhet

Helse = HO, Smartbok

Helse = HO, Smartbok

Helse =HO Smartbok er en digital versjon av læreboka.  =HO-serien består av 3 bøker, ett for hver av programfagene. =HO er oversiktlig, følger elevene steg for steg, er praksisrettet og full av eksempler og oppgaver.

Helse er skrevet for det felles programfaget Helsefremmende arbeid. Boka har fokus på sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. Den tar for seg kosthold og fysisk aktivitet, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Boka handler videre om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, dessuten førstehjelp og ergonomi.

I Smartboka kan du lytte til den innleste teksten. Du kan søke etter ord og tema, lage egne notater, legge til bokmerker, markere tekst og nøkkelord, forstørre tekst og bilder og vise boka på projektor og interaktive tavler.

=HO Smartbok har også:

  • lenker
  • arbeidsark (oppgaver fra boka)
  • interaktive oppgaver (blant annet tester om begrepsforståelse)

 Helse =HO foreligger som Smartbok på bokmål.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Helse = HO, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 173,60   
Helse = HO, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 173,60   

* Priser er eksklusiv mva