Kommunikasjon = HO, Smartbok

Kommunikasjon = HO, Smartbok

Kommunikasjon =HO Smartbok er en digital versjon av læreboka.  =HO-serien består av 3 bøker, ett for hver av programfagene. =HO er oversiktlig, følger elevene steg for steg, er praksisrettet og full av eksempler og oppgaver.

Kommunikasjon er skrevet for det felles programfaget Kommunikasjon og samhandling. Samspillet mellom yrkesutøveren og hver enkelt bruker uavhengig av alder, kultur, livsførsel eller funksjonsnivå, går som en rød tråd gjennom kapitlene.

I Smartboka kan du lytte til den innleste teksten. Du kan søke etter ord og tema, lage egne notater, legge til bokmerker, markere tekst og nøkkelord, forstørre tekst og bilder og vise boka på projektor og interaktive tavler.

=HO Smartbok har også:

  • lenker
  • arbeidsark (oppgaver fra boka)
  • interaktive oppgaver (blant annet tester om begrepsforståelse)

Kommunikasjon =HO foreligger som Smartbok på bokmål.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Kommunikasjon, = HO, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 148,00    
Kommunikasjon, = HO, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 148,00    

* Priser er eksklusiv mva