Om helse, = HS, Smartbok

Av Agnes Brønstad, Nora Frydendal Hoem, Marit Volden
Om helse, = HS, Smartbok

Om helse, Smartbok er en digital versjon av læreboka. I de 17 kapitlene i boka får elevene en innføring i temaer som helse og livsstil med vekt på fysisk aktivitet og kosthold, immunforsvar og smitte, fysiologi knyttet til livsstilssykdommer og førstehjelp.

I Smartboka får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen. Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten. Smartboka er egnet for både projektor, interaktive tavler, PC/Mac og Ipad/nettbrett.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Om helse, = HS, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 171,20    
Om helse, = HS, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 171,20    

* Priser er eksklusiv mva