På jobben, = HS, Smartbok

Av Agnes Brønstad, Nora Frydendal Hoem, Marit Volden
På jobben, = HS, Smartbok

På jobben, Smartbok er en digital versjon av læreboka. Gjennom de 8 kapitlene i boka får elevene en innføring i lover og spilleregler som gjelder i arbeidslivet og en oversikt over oppvekst-, helse- og sosialsektoren og de yrkene de kan velge.

I Smartboka får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen. Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten. Smartboka er egnet for både projektor, interaktive tavler, PC/Mac og Ipad/nettbrett.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
På jobben, = HS, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 138,40    
På jobben, = HS, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 138,40    

* Priser er eksklusiv mva