Vi samarbeider, = HS, Smartbok

Av Agnes Brønstad, Nora Frydendal Hoem, Marit Volden
Vi samarbeider, = HS, Smartbok

Vi samarbeider, Smartbok er en digital versjon av læreboka. Boka gir elevene en innføring i viktige temaer som kommunikasjon og samarbeid, etikk og empati. De lærer hvordan de kan samhandle med alle mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå.

I Smartboka får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen. Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten. Smartboka er egnet for både projektor, interaktive tavler, PC/Mac og  Ipad/nettbrett.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Vi samarbeider, = HS, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 136,80   
Vi samarbeider, = HS, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 136,80   

* Priser er eksklusiv mva