Yrke = HO, Smartbok

Yrke = HO, Smartbok

Yrke =HO Smartbok er en digital versjon av læreboka. =HO-serien består av 3 bøker, ett for hver av programfagene. =HO er oversiktlig, følger elevene steg for steg, er praksisrettet og full av eksempler og oppgaver.

Boka Yrke er skrevet for det felles programfaget Yrkesutøving. Den viser hvilke muligheter de ulike yrkene gir til et interessant og meningsfullt yrkesliv. I tillegg peker den på de muligheter og utfordringer yrkesutøvere står ovenfor, for eksempel i møte med stadige teknologiske endringer og et flerkulturelt samfunn.

I Smartboka kan du lytte til den innleste teksten. Du kan søke etter ord og tema, lage egne notater, legge til bokmerker, markere tekst og nøkkelord, forstørre tekst og bilder og vise boka på projektor og interaktive tavler.

=HO Smartbok har også:

  • lenker
  • arbeidsark (oppgaver fra boka)
  • interaktive oppgaver (blant annet tester om begrepsforståelse)

Yrke =HO foreligger som Smartbok på bokmål.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Yrke, = HO, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 140,00    
Yrke, = HO, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 140,00    

* Priser er eksklusiv mva