Oppvekst, Kommunikasjon og samhandling, Smartbok

Av Bente Vetland
Oppvekst, Kommunikasjon og samhandling, Smartbok

Oppvekst. Kommunikasjon og samhandling, Smartbok er en digital versjon av læreboka. Oppvekst-serien kombinerer inspirerende oppgaver, egenvurdering og eksempler fra praksis med godt fagstoff og tydelig struktur. Det er ett kompetansemål per kapittel og elevene får mulighet til sette tidligere kunnskap inn i en struktur og bli bevisste hvor de står i møte med nytt lærestoff.

I Smartboka kan du lytte til den innleste teksten. Du kan du søke etter ord og tema, lage egne notater, legge til bokmerker, markere tekst og nøkkelord og forstørre tekst og bilder.

Oppvekst-serien Smartbok har også store og engasjerende bilder gjennom hele boka som kan vises på projektor og interaktive tavler. Dette skaper god diskusjon i klassen.

Smartboka har også:

  • Høyoppløste bilder
  • Arbeidsark med alle oppgavene i boka: test deg selv, vurder kompetansen din, diskusjon og øvelser i klassen og Vg3 oppgavene

Oppvekst-Smartboka kan brukes offline og på PC/Mac og Ipad/nettbrett.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Oppvekst, Kommunikasjon og samhandling, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 164,00    
Oppvekst, Kommunikasjon og samhandling, Smartbok, Årslisens Årslisens  Bokmål   Kr 164,00    

* Priser er eksklusiv mva