God helse 1, Smartbok

Av Agnes Brønstad, Hanna Hånes, Ingvild Skjetne
Omslag God helse 1

God helse 1, Smartbok er en digital versjon av læreboka. God helse 1 inneholder stoff som går på helsefagarbeiderens møte med mennesker, uavhengig av sykdom og diagnose. Boka har fokus på det friske mennesket, på helsefremming og forebyggende arbeid. Kost og ernæring og fysisk aktivitet er vektlagt og mye er nyskrevet.

I Smartboka kan du lytte til teksten i boka, søke etter ord og tema, lage egne notater, legge til bokmerker, markere tekst og nøkkelord, forstørre tekst og bilder og vise på projektor og interaktive tavler.

God helse 1 Smartbok har også:

  • 23 filmer med prosedyrer
  • 23 animasjoner i humanbiologi
  • Mange interaktive oppgaver
  • Arbeidsark

Smartboka kan brukes offline og på PC/Mac og Ipad/nettbrett.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
God helse 1, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 211,20   
God helse 1, Smartbok Elevutgave  Nynorsk   kr 211,20   
God helse 1, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 211,20   
God helse 1, Smartbok Lærerutgave  Nynorsk   kr 211,20   
God helse 1, Smartbok Årslisens  Bokmål   kr 211,20   

* Priser er eksklusiv mva