God helse 2, Smartbok

Av Agnes Brønstad, Ingvild Skjetne
Omslag God helse 2

God helse 2 er en digital versjon av læreboka. God helse 2 dekker sammen med God helse 1 programfaget helsefremmende arbeid. Den er en av fire bøker i God helse-serien, og er like aktuell for unge elever og lærlinger som for voksne som vil bli helsefagarbeidere.

I Smartboka kan du lytte til teksten i boka. Du kan søke etter ord og tema, lage egne notater, legge til bokmerker, markere tekst og nøkkelord, forstørre tekst og bilder og vise på projektor og interaktive tavler.

God helse 2 Smartbok har også:

  • 23 animasjoner i humanbiologi
  • Mange interaktive oppgaver
  • Arbeidsark

Smartboka kan brukes offline og på PC/Mac og Ipad/nettbrett.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
God helse 2, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 211,20   
God helse 2, Smartbok Elevutgave  Nynorsk   kr 211,20   
God helse 2, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 211,20   
God helse 2, Smartbok Lærerutgave  Nynorsk   kr 211,20   
God helse 2, Smartbok Årslisens  Bokmål   kr 211,20   

* Priser er eksklusiv mva