SmartBok Videregående Helse- og oppvekstfag Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag Opplæringsbok for helsefagarbeideren, Smartbok

Opplæringsbok for helsefagarbeideren, Smartbok

Opplæringsbok for helsefagarbeideren, Smartbok

Opplæringsbok for helsefagarbeideren, Smartbok er en digital utgave av læreboka. Opplæringsboka er et hjelpemiddel for lærlinger og praksiskandidater mot fagprøven og for elever som veksler mellom skole og bedrift. Opplæringsboka har skjemaer for planlegging, dokumentasjon og vurdering. 

I Smartboka kan du søke etter ord og tema, lage egne notater, legge til bokmerker, markere tekst og nøkkelord og vise på projektor og interaktive tavler.

I Smartboka er det også ca 10 arbeidsark: Opplæringsboka viser eksempler på utfylte skjema, som logg, pedagogisk pleieplan, periodeplan, halvårsplan og veiledningsskjema. Arbeidsarkene i Smartboka er tilsvarende skjema som er gjort klar til utfylling. Arbeidsark er også f.eks. sjekkliste, forventningssamtale og arbeidsoppgaver fra praksis hentet fra boka som elev/lærling/praksiskandidat kan omgjøre til sine skjema.

Smartboka kan brukes offline og på PC/Mac og Ipad/nettbrett.

Inneholder ikke lydfiler.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Opplæringsbok for helsefagarbeideren, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 57,00    
Opplæringsbok for helsefagarbeidaren, Smartbok, Elev Elevutgave  Nynorsk   Kr 57,00    
Opplæringsbok, Helsearbeiderfag, Smartbok, Årslisens Årslisens  Bokmål   Kr 57,00    

* Priser er eksklusiv mva