SmartBok Videregående Historie Perspektiver, Påbygging, Smartbok

Perspektiver, Påbygging, Smartbok

Av Eivind Sæther, Hege Roaldset, Per Anders Madsen, Inger Hilde Killerud, Ane Bjølgerud Hansen
Perspektiver, Påbygging, Smartbok

Også Perspektiver Påbygging har et spesielt fokus på elevene og elevenes ferdigheter, og det ønsker å stimulere elevene til arbeid med alle sidene av faget.

I Perspektiver Smartbok kan du lytte til teksten i boka, markere nøkkelord, lage egne notater, søke etter ord og begreper og vise boka stort på projektor. Perspektiver Smartbok har også :

  • Ekstra kilder fra Aftenposten Arkiv
  • Over hundre ekstra undervisningsopplegg
  • Flipped-classroom til hvert kapittel ( KOMMER)
  • Filmklipp som viser historiske kjente og ukjente hendelser
  • Ekstra oppgaver

Komplett oversikt over hva du finner i Perspektiver Smartbok finner du her: http://www.gyldendal.no/vgs/Perspektiver/Om-Perspektiver/Perspektiver-Smartbok-og-fagnettsted

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Perspektiver, Påbygging, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 244,00    
Perspektiver, Påygging, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 244,00    

* Priser er eksklusiv mva