SmartBok Videregående Historie Perspektiver, Smartbok

Perspektiver, Smartbok

Av Eivind Sæther, Hege Roaldset, Per Anders Madsen, Inger Hilde Killerud, Ane Bjølgerud Hansen
Perspektiver, Smartbok

Perspektiver er et nytt læreverk i historie som kombinerer god, historiefaglig formidling med et økt fokus på eleven og elevenes ferdighete.

I Perspektiver Smartbok kan du lytte til teksten i boka, markere nøkkelord, lage egne notater, søke etter ord og begreper og vise boka stort på projektor. Perspektiver Smartbok har også :

  • Ekstra kilder fra Aftenposten Arkiv
  • Over hundre ekstra undervisningsopplegg
  • Flipped-classroom til hvert kapittel ( KOMMER)
  • Filmklipp som viser historiske kjente og ukjente hendelser
  • Ekstra oppgaver
Tittel Utgave Målform Pris / år*
Perspektiver, Smartbok, Elev Elevutgave**   Bokmål   Kr 252,00    
Perspektiver, Smartbok, Lærer Lærerutgave**   Bokmål   Kr 252,00    
Perspektiv, Smartbok, Elev Elevutgave**   Nynorsk   Kr 252,00    
Perspektiv, Smartbok, Lærer Lærerutgave**   Nynorsk   Kr 252,00    

* Priser er eksklusiv mva

** Denne Smartboken er en flerårsbok, og lisensen må derfor fornyes årlig for å opprettholde tilgangen gjennom alle årene den brukes. Prisen for påfølgende år vil være som for år 1, kun justert for konsumprisindeksen.