SmartBok Videregående Idrettsfag Aktivitetslære, Smartbok

Aktivitetslære, Smartbok

Aktivitetslære, Smartbok

Boka dekker læreplanens mål i programfaget aktivitetslære. I tillegg gir boka innspill til basistrening i både topp- og breddeidrett. Idrettene som presenteres, går inn som kunnskapsstoff både i aktivitetslære og i de valgfrie programfagene topp- og breddeidrett.

Førstehjelp vektlegges gjennom hele studiet og boka tar for seg dette temaet i et eget kapittel.

Boka inneholder blandt annet:

  • Nye idretter, som sykkel, frisbee, kampsport og snøbrettkjøring
  • Kapitlene om gymnastikk og turn, badminton og dans er helt nyskrevet
  • Faglige justeringer og tilpasninger av alle idrettene
  • Nytt design og mange nye bilder – nå i farger

Boka er skrevet av mange bidragsytere med stor faglig kompetanse på sine områder.

I Smartboka får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen.

Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten. Smartboka er egnet for både projektor, interaktive tavler og pc.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Aktivitetslære, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 191,00    

* Priser er eksklusiv mva