SmartBok Videregående Idrettsfag Friluftsliv, Smartbok (2018)

Friluftsliv, Smartbok (2018)

Friluftsliv, Smartbok (2018)

Boka Friluftsliv er skrevet med utgangspunkt i læreplanen for det valgfrie programfaget friluftsliv i den videregående skolen. Innholdet og tilretteleggingen av stoffet gjør at den også kan brukes av andre som underviser i friluftsliv.

I løpet av det siste tiåret har det kommet flere endringer i friluftsliv som fagområde, og som har betydning for hvordan undervisningen kan legges til rette. Denne nye utgaven har oppdatert statistikk om friluftsliv og aktuell faktakunnskap knyttet til endringer i lover, planer og offentlig politikk og nye navn på organisasjoner. Stortingsmeldingen om friluftsliv som kom i 2016, gir også nye føringer for friluftsliv og setter fokus på områder innenfor friluftslivet som har betydning for undervisningen i skolen.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Friluftsliv, Smartbok Elevutgave  Bokmål   Kr 126,40    

* Priser er eksklusiv mva