Smartbok Videregående Idrettsfag Idrett og samfunn, Smartbok

Idrett og samfunn, Smartbok

Av Sigmund Loland
Idrett og samfunn, Smartbok

Faget idrett og samfunn skal formidle et helhetssyn på idrettens plass i samfunnet, hvordan idretten organiseres, og hvilke verdier som bør danne grunnlaget for idrettsaktivitet. Idretten er etter hvert blitt mer mangfoldig, med både frivillige og profesjonelle aktører.

Den nye utgaven:

  • er aktualisert på en rekke områder
  • har en tydeligere sammenheng mellom kompetansemålene og lærestoffet
  • har forenklede tekster og egne oppsummeringer
  • har nytt design og nytt bildestoff, nå i farger

 

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Idrett og samfunn, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 153,60   
Idrett og samfunn, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 153,60   

* Priser er eksklusiv mva