Smartbok Videregående Idrettsfag Treningsledelse, Smartbok

Treningsledelse, Smartbok

Treningsledelse, Smartbok

Gjennom arbeid med faget Treningsledelse skal elevene blant annet lære å praktisere ulike undervisningsmetoder, utvikle lederegenskaper og bli i stand til å fungere som gode trenere og ledere. 

Den nye utgaven:

  • har tydeligere sammenheng mellom kompetanse-målene og lærestoffet 
  • har tilpasset lærestoffet bedre til elevene 
  • har nytt design og nytt bildestoff 
  • gir en rekke praktiske eksempler 
  • har egne oppsummeringer etter hvert kapittel

I Smartboka får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen. Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten. Smartboka er egnet for både projektor, interaktive tavler og PC.

 

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Treningsledelse, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 153,60   
Treningsledelse, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 153,60   

* Priser er eksklusiv mva