SmartBok Videregående Idrettsfag Veien til toppidrett, Smartbok

Veien til toppidrett, Smartbok

Av Åke Fiskerstrand, Erling Rimeslåtten, med flere
Veien til toppidrett, Smartbok

Veien til toppidrett er skrevet av fagfolk fra Olympiatoppen og Norges idrettshøgskole i samarbeid med lærere som underviser på programområdet idrettsfag i videregående skole.

Unge idrettsutøvere som ønsker å satse målrettet på idretten sin, skal få muligheten til det samtidig som de tar videregående opplæring. Programfaget toppidrett skal bidra til at vi får bevisste utøvere som også kan oppnå gode resultater regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Dette faget inneholder hovedområdene:

treningsplanlegging | basistrening | ferdighetsutvikling

Læreboka tar for seg: 

  • verdier og holdninger innenfor toppidretten
  • livsstilen som kreves av en toppidrettsutøver
  • verdien av å sette seg langsiktige mål
  • motivasjon og mentale ferdigheter
  • treningsplanlegging og utviklingstrapp
  • nyttig informasjon om kosthold og antidoping
  • råd om hvordan man skal holde seg frisk og skadefri
  • relevant kunnskap om hvordan mediene arbeider

Med Smartboka kan du blant annet:

Bruk boka som lydbok, all tekst er lest inn av profesjonelle innlesere

Marker tekst, lag notater og sett  bokmerker

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Veien til toppidrett, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 132,00    
Veien til toppidrett, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 132,00    

* Priser er eksklusiv mva