Smartbok Videregående Kjemi Aqua 1, Smartbok, Grunnbok (2018)
Nyhet

Aqua 1, Smartbok, Grunnbok (2018)

Aqua 1, Smartbok, Grunnbok (2018)

Aqua 1 dekker læreplanen for Kjemi 1 på studiespesialiserende utdanningsprogram.

Læreverket består av grunnbok, studiebok og tilhørende nettsted både for elever og lærer. En ryddig og innbydende layout gjør at verket er lett tilgjengelig for elevene og inspirerer til bedre lesing.

De viktigste endringene i revisjonen er en forbedret kapittelstruktur, faglige og pedagogiske oppdateringer og en økt vekt på forståelse, dybdelæring og det å se sammenhenger i faget. Variasjonen i oppgaver, aktiviteter og øvinger er enda større enn før!

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Aqua 1, Smartbok, Grunnbok (2018) Elevutgave  Bokmål   kr 159,12   

* Priser er eksklusiv mva