SmartBok Videregående Kjemi Aqua 1, Smartbok, Studiebok (2018)
Nyhet

Aqua 1, Smartbok, Studiebok (2018)

Aqua 1, Smartbok, Studiebok (2018)

Studieboka gir inspirasjon til faget gjennom praktisk arbeid.

De viktigste endringene i revisjonen er en forbedret kapittelstruktur, faglige og pedagogiske oppdateringer og en økt vekt på forståelse, dybdelæring og det å se sammenhenger i faget. Variasjonen i oppgaver, aktiviteter og øvinger er enda større enn før!

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Aqua 1, Studiebok, Smartbok Elevutgave  Bokmål   Kr 79,20    

* Priser er eksklusiv mva