360, Smartbok

Av Svein-Håvard Sletten, Eystein Enoksen, Morten Bråten, Ina Garthe, Per Egil Refsnes
360, Smartbok

Fag: Kroppsøving
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3

Læreboka 360 dekker læreplanen for alle tre årstrinn og egner seg for alle utdanningsprogrammer. 360 er skrevet av en idrettsfaglig sterk forfattergruppe som formidler trenings- og helsestoff på en lettfattelig måte på ungdommens premisser.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
360, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 118,14   
360, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 118,14   

* Priser er eksklusiv mva