Smartbok Videregående Kroppsøving Trening, helse, trivsel, Smartbok

Trening, helse, trivsel, Smartbok

Av Elbjørg J. Dieserud, John Elvestad, Anders O. Brunes, Jostein Hallén
Trening, helse, trivsel, Smartbok

Fag: Kroppsøving
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3

Boka viser først og fremst at kroppsøving er et aktivitetsfag der teoridelen er knyttet til praktisk utprøving gjennom prøv selv-oppgaver og øvelser. Gjennom enkle tekster og inspirerende bilder formidler boka gleden ved å være i bevegelse og ta vare på kropp og helse.

Egner seg for alle utdanningsprogrammer og er tydelig inndelt i Vg1, Vg2 og Vg3. Stoffet følger læreplanen nøye.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Trening, helse, trivsel, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 122,40   
Trening, helse, trivsel, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 122,40   

* Priser er eksklusiv mva