Smartbok Videregående Matematikk Sigma 1P, Smartbok (2013)

Sigma 1P, Smartbok (2013)

Av Sandvold, Øgrim, Bakken, Pettersen, Skrido, Thorstensen,
Sigma 1P, Smartbok (2013)

Boka er strukturert, oversiktlig og lett å bruke. Alt lærestoffet er inndelt i 2-siders oppslag, og hvert oppslag er tilpasset én undervisningsøkt. I tilknytning til hvert kapittel finner du sammendrag, «Test deg selv»-oppgaver med fullstendige løsninger og «Les, skriv og snakk»-oppgaver. «Les, skriv og snakk»-oppgaver er oppgaver der elevene jobber spesielt med de grunnleggende ferdighetene i faget. Bakerst i hvert kapittel finner du en oppgavesamling med mange gode oppgaver tilpasset elevenes nivå.  Aktuelle eksamensoppgaver fra både del 1 og del 2 er også lagt inn i oppgavesamlingen. Det er lagt til rette for bruk av moderne digitale verktøy i læreboka.

Smartbok er en digital versjon av læreboka. Den er enkel å ta i bruk, og gir en rekke didaktiske fordeler som innlest lyd, søke- og notatfunksjoner og tekstmarkering. Smartboka kan brukes offline eller online, og er tilgjengelig på PC/Mac og nettbrett.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Sigma 1P, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 208,00    
Sigma 1P, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 208,00    

* Priser er eksklusiv mva