Smartbok Videregående Matematikk Sigma, 2P, Smartbok (2013)

Sigma, 2P, Smartbok (2013)

Av Knut Skrindo, Stein Øgrim, Runar Thorstensen, Anne Thorstensen, Bjørnar Pettersen
Sigma, 2P, Smartbok (2013)

Boka er strukturert, oversiktlig og lett å bruke. Alt lærestoffet er inndelt i 2-siders oppslag, og hvert oppslag er tilpasset én undervisningsøkt. I tilknytning til hvert kapittel finner du sammendrag, «Test deg selv»-oppgaver med fullstendige løsninger og «Les, skriv og snakk»-oppgaver. «Les, skriv og snakk»-oppgaver er oppgaver der elevene jobber spesielt med de grunnleggende ferdighetene i faget. Bakerst i hvert kapittel finner du en oppgavesamling med mange gode oppgaver tilpasset elevenes nivå.  Aktuelle eksamensoppgaver fra både del 1 og del 2 er også lagt inn i oppgavesamlingen. Det er lagt til rette for bruk av moderne digitale verktøy i læreboka.

Smartbok er en digital versjon av læreboka. Den er enkel å ta i bruk, og gir en rekke didaktiske fordeler som innlest lyd, søke- og notatfunksjoner og tekstmarkering. Smartboka kan brukes offline eller online, og er tilgjengelig på PC/Mac og nettbrett.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Sigma 2P, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 167,20    
Sigma 2P, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 167,20    

* Priser er eksklusiv mva