SmartBok Videregående Matematikk Sigma, Påbygging, Smartbok

Sigma 2P-Y, Påbygging, Smartbok (2014)

Sigma, Påbygging, Smartbok

lt lærestoffet er inndelt i 2-siders oppslag, og hvert oppslag er tilpasset én undervisningsøkt. I tilknytning til hvert kapittel finner du sammendrag, «Test deg selv»-oppgaver med fullstendige løsninger og «Les, skriv og snakk»-oppgaver. «Les, skriv og snakk»-oppgaver er oppgaver der elevene jobber spesielt med de grunnleggende ferdighetene i faget. Bakerst i hvert kapittel finner du en oppgavesamling med mange gode oppgaver tilpasset elevenes nivå.  Aktuelle eksamensoppgaver fra både del 1 og del 2 er også lagt inn i oppgavesamlingen. Det er lagt til rette for bruk av moderne digitale verktøy i læreboka. I begynnelsen av boka er det lagt inn utvidet repetisjonsstoff. Emnene «Regning uten digitalt verktøy», «Brøk», og «Likninger» er valgt ut fra hva elevene kan ha nytte av å repetere fra ungdomsskolen og vg1 før de setter i gang med 2P-Y.

Smartbok er en digital versjon av læreboka. Den er enkel å ta i bruk, og gir en rekke didaktiske fordeler som innlest lyd, søke- og notatfunksjoner og tekstmarkering. Smartboka kan brukes offline eller online, og er tilgjengelig på PC/Mac og nettbrett.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Sigma, Påbygging, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 231,00    
Sigma, Påbygging, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 231,00    

* Priser er eksklusiv mva