Smartbok Videregående Matematikk Sigma S2, Smartbok (2015)

Sigma S2, Smartbok (2015)

Av Tone Bakken, Kari Hylland, Knut Skrindo, Anne og Runar Thorstensen, Stein Øgrim
Sigma S2, Smartbok (2015)

. Alt lærestoffet er inndelt i 2-siders oppslag, og hvert oppslag er tilpasset én undervisningsøkt. I tilknytning til hvert kapittel finner du sammendrag, «Test deg selv»-oppgaver med fullstendige løsninger og «Les, skriv og snakk»-oppgaver. «Les, skriv og snakk»-oppgaver er oppgaver der elevene jobber spesielt med de grunnleggende ferdighetene i faget. Bakerst i hvert kapittel finner du en oppgavesamling med mange gode oppgaver tilpasset elevenes nivå.  Aktuelle eksamensoppgaver fra både del 1 og del 2 er også lagt inn i oppgavesamlingen. Det er lagt til rette for bruk av moderne digitale verktøy i læreboka.

Smartbok er en digital versjon av læreboka. Den er enkel å at i bruk og gir en rekke fordeler, for eksempel søke- og notatfunksjoner og tekstmarkering. Smartboka kan brukes offline eller online, og er tilgjengelig på PC/Mac og nettbrett.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Sigma S2, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 225,60    
Sigma S2, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 225,60    

* Priser er eksklusiv mva