Smartbok Videregående Naturfag Senit Påbygging, Smartbok (2014)

Senit Påbygging, Smartbok (2014)

Senit Påbygging, Smartbok (2014)

Gjennom arbeidet med oppgavene og ulike forsøk og aktiviteter tilknyttet hvert kapittel vil elevene bli godt kjent med temaene og få en dypere faglig forståelse. De emnene og temaene vi tror elevene kan ha nytte av å repetere fra ungdomsskolen og vg1 er markert spesielt underveis i kapitlene. Bakerst i hvert kapittel har vi samlet oppgaver hvor elevene kan jobbe med de grunnleggende ferdighetene i faget.

 

Smartbok er en digital versjon av læreboka. Den er enkel å at i bruk, og gir en rekke didaktiske fordeler som innlest lyd, søke- og notatfunksjoner, tekstmarkering og interaktive oppgaver. Smartboka kan brukes offline eller online, og er tilgjengelig på PC/Mac og nettbrett.

 

I Senit Påbygging Smartbok finner du blant annet:

  • videoer og animasjoner
  • interaktive oppgaver
  • arbeidsark tilknyttet oppgavene og forsøkene i boka
Tittel Utgave Målform Pris / år*
Senit Påbygging, Smartbok (2014) Elevutgave  Bokmål   kr 180,00   
Senit Påbygging, Smartbok (2014) Lærerutgave  Bokmål   kr 180,00   

* Priser er eksklusiv mva