Smartbok Videregående Naturfag Senit SF, Smartbok (2013)

Senit SF, Smartbok (2013)

Av Peter van Marion, Bodil Svendsen, Einar Stølevik
Senit SF, Smartbok (2013)

Vi bruker to «fortellerstemmer». I hovedteksten (den svarte teksten) finner du de faglige forklaringene forklart på en enkel og mest mulig direkte måte. I den blå teksten knyttes det faglige opp mot hverdagsopplevelser, nyere forskning og aktuelle samfunnsspørsmål.

Gjennom arbeidet med oppgavene og ulike forsøk og aktiviteter tilknyttet hvert kapittel vil elevene bli godt kjent med temaene og få en dypere faglig forståelse. Bakerst i hvert kapittel har vi samlet oppgaver hvor elevene kan jobbe med de grunnleggende ferdighetene i faget, og bakerst i boka finner du viktig repetisjonsstoff som elevene kan ha nytte av å repetere fra ungdomskolen.

 

Smartbok er en digital versjon av læreboka. Den er enkel å at i bruk, og gir en rekke didaktiske fordeler som innlest lyd, søke- og notatfunksjoner, tekstmarkering og interaktive oppgaver. Smartboka kan brukes offline eller online, og er tilgjengelig på PC/Mac og nettbrett.

 

I Senit SF Smartbok finner du blant annet:

  • videoer og animasjoner
  • interaktive oppgaver
  • arbeidsark tilknyttet oppgavene og forsøkene i boka
Tittel Utgave Målform Pris / år*
Senit SF, Smartbok (2013) Elevutgave  Bokmål   kr 235,20   
Senit SF, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 235,20   

* Priser er eksklusiv mva