Smartbok Videregående Naturfag Senit YF, Smartbok (2013)

Senit YF, Smartbok (2013)

Av Peter van Marion, Bodil Svendsen, Einar Stølevik
Senit YF, Smartbok (2013)

Hvert tema har fått sin egen dobbeltside (oppslag). Oppslaget er ryddig og gir elevene god oversikt over hvert enkelt emne. Denne organiseringen gir også gode differensieringsmuligheter når elevene skal lese og jobbe med naturfagfagtekstene.  

Gjennom arbeidet med oppgavene og ulike forsøk og aktiviteter tilknyttet hvert kapittel vil elevene bli godt kjent med temaene og få en dypere faglig forståelse. Bakerst i hvert kapittel har vi samlet oppgaver hvor elevene kan jobbe med de grunnleggende ferdighetene i faget.

 

Smartbok er en digital versjon av læreboka. Den er enkel å at i bruk, og gir en rekke didaktiske fordeler som innlest lyd, søke- og notatfunksjoner, tekstmarkering og interaktive oppgaver. Smartboka kan brukes offline eller online, og er tilgjengelig på PC/Mac og nettbrett.

 

I Senit YF Smartbok finner du blant annet:

  • videoer og animasjoner
  • interaktive oppgaver
  • arbeidsark tilknyttet oppgavene og forsøkene i boka
  • innlest tekst på utvalgte språk for minoritetsspråklige elever
Tittel Utgave Målform Pris / år*
Senit YF, Smartbok (2013) Elevutgave  Bokmål   kr 124,00   
Senit YF, Smartbok (2013) Elevutgave  Nynorsk   kr 124,00   
Senit YF, Smartbok (2013) Elevutgave  Arabisk   kr 124,00   
Senit YF, Smartbok (2013) Elevutgave  Polsk   kr 124,00   
Senit YF, Smartbok (2013) Elevutgave  Somali   kr 124,00   
Senit YF, Smartbok (2013) Elevutgave  Urdu   kr 124,00   
Senit YF, Smartbok (2013) Elevutgave  Tyrkisk   kr 124,00   
Senit YF, Smartbok (2013) Lærerutgave  Bokmål   kr 124,00   
Senit YF, Smartbok (2013) Lærerutgave  Nynorsk   kr 124,00   

* Priser er eksklusiv mva