Smartbok Videregående Norsk Appell, Smart Bok
Nyhet

Appell, Smart Bok

Av Jon Olav Sørhaug, Ingeborg Aasbrenn, Ida Carine Longva, Pål Fredrik Børresen, Anne Lise Jomisko
Appell, Smart Bok

Norsk SF

Appell er inndelt i tre deler: en teoridel, en stor kursdel og en tekstsamling. Verket har fokus på at fagstoff, ferdighetstrening og tekstarbeid skal knyttes tydelig sammen.

Boka har en fast kapittelstruktur. Hvert kapittel åpner med en utforskende oppgave knyttet til en tekst, der hensikten er å aktivisere førforståelse og aktualisere emnene. Deretter presenteres fagstoffet og fagbegreper på en oversiktlig og kortfattet måte, slik at eleven enkelt kan orientere seg og lese seg til nødvendig kunnskap.

I forstå det-delen av kapittelet går vi i dybden og demonstrerer hvordan fagstoffet kan anvendes til å forstå én tekst. Hvert kapittel avsluttes med en gjøredel i form av oppdragskort. Denne oppdragsdelen har form som undervisningsopplegg, ment til å både aktivisere eleven og hjelpe læreren til å planlegge sin undervisning.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Appell, Smart Bok
ISBN 9788205540507
Elevutgave  Bokmål   Kr 179,00    

* Priser er eksklusiv mva