Smartbok Videregående Norsk Dialog 2, Norsk YF, Vg2, Smartbok

Dialog 2, Norsk YF, Vg2, Smartbok

Dialog 2, Norsk YF, Vg2, Smartbok

Dialog Vg2 kommer i ny og flott utgave, tilpasset den reviderte læreplanen.

I Dialog Vg2 Smartbok kan du blant annet lage notater, markere nøkkelord i teksten, få all tekst opplest, forstørre tekst og bilder og søke etter ord og begreper. Smartboka har utvidet medieinnhold som filmklipp, animasjoner, arbeidsark og ekstra oppgaver.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Dialog 2, Smartbok, Elev
ISBN 9788205471092
Elevutgave  Bokmål   Kr 168,80    

* Priser er eksklusiv mva