Smartbok Videregående Norsk Tett på, Norsk YF Vg1/Vg2, Smartbok

Tett på, Norsk YF Vg1/Vg2, Smartbok

Tett på, Norsk YF Vg1/Vg2, Smartbok

Les bedre! Skriv bedre! Uttrykk deg bedre muntlig!

Tett på er norskverket for yrkesfageleven som ønsker tett oppfølging i skriving, lesing og muntlige ferdigheter.
Elevene følges steg for steg og gjennom deltrening og større kurs utvikles de grunnleggende ferdighetene.
I Tett på Smartbok kan du blant annet lage notater, markere nøkkelord i teksten, få all tekst opplest, forstørre tekst og bilder og søke etter ord og begreper.

I Tett på Smartbok du finner du også:

  • Ca. 170 ekstra undervisningsopplegg, blant annet øvelser til de grunnleggende ferdighetene
  • Omvent undervisning: flipped classroom til alle sjangrene
  • Yrkesretting: filmer og dokumenter slik at elevene kan jobbe med utgangspunkt i sitt fagområde
  • Filmklipp og animasjoner
  • Modelltekster til kursene med forslag til rettinger

Les mer om hva du finner i Tett på Smartbok her

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Tett på, Smartbok, Elev
ISBN 9788205454095
Elevutgave**   Bokmål   Kr 183,00    
Tett på, Smartbok, Elev
ISBN 9788205454101
Elevutgave**   Nynorsk   Kr 183,00    

* Priser er eksklusiv mva

** Denne Smartboken er en flerårsbok, og lisensen må derfor fornyes årlig for å opprettholde tilgangen gjennom alle årene den brukes. Prisen for påfølgende år vil være som for år 1, kun justert for konsumprisindeksen.