Smartbok Videregående Norsk Tett på, Påbygging

Tett på, Påbygging

Av Trine Gedde-Dahl, Anne Kristine Øgreid, Egil Elseth, Ola Engelien
Tett på, Påbygging

Tett på kjennetegnes av kort teori, praktiske øvelser og deltrening. Dette finner du også i påbyggsutgaven.
I påbyggsboka er tema som språkhistorie og litteraturhistorie behandlet på en annerledes og spennende måte, og elevene trenes i ferdigheter som retorikk og skriving gjennom en egen del om grunnleggende ferdigheter i begynnelsen av boka.
Vi tror elevene lærer best når de selv er aktive, og Tett på Påbygging ønsker å bidra til dette. Læremidlet har et gjennomgående eksamensfokus.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Tett på, Påbygging, Smartbok, Elev
ISBN 9788205486591
Elevutgave  Bokmål/Nynorsk   Kr 180,00    

* Priser er eksklusiv mva