Eksistens, Smartbok

Av Camilla Fines Aronsen, Lene Bomann-Larsen, Henry Notaker
Eksistens, Smartbok

Fag: Religion og etikk
Nivå: Vg3

Eksistens er et gjennomarbeidet læreverk skrevet av erfarne formidlere i faget. Religionsdelen bygger på en solid læreboktradisjon i faget, mens kapitlene om filosofi, livssyn og etikk er nyskrevet. Et rikt utvalg av oppgaver er inkorporert i verket.

Læreboka består av åtte kapitler: 1 Religionskunnskap, 2 Buddhisme, 3 Kristendom, 4 Islam, 5 Filosofi, 6 Etikk, 7 Livssyn, 8 Religion og livssyn i Norge.

I Eksistens Smartbok kan du blant annet lage notater, markere nøkkelord i teksten, få all tekst opplest, forstørre tekst og bilder og søke etter ord og begreper.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Eksistens, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 162,40    
Eksistens, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 162,40    

* Priser er eksklusiv mva