SmartBok Videregående Rettslære Juss 1, Smartbok (3. utg.)

Juss 1, Smartbok (3. utg.)

Juss 1, Smartbok (3. utg.)

Juss 1, Smartbok er et faglig solid læreverk som er faglig oppdatert og speiler dagens samfunn. I tråd med tilbakemeldinger fra brukerne har forfatterne videreført og fornyet læreverket.

Juss 1 har en klar og ryddig fremstilling av fagstoffet, en pedagogisk struktur med fortløpende eksempler, et rikt oppgaveutvalg og en utstrakt bruk av illustrasjoner og figurer.

Læreverket dekker alle emnene i faget Rettslære 1.

Denne Smartboka har ikke innlest lyd.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Juss 1, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 127,00    

* Priser er eksklusiv mva