Juss 2, Smartbok

Av Anne Bang Lyngdal og Svein Børre Lyngdal
Juss 2, Smartbok

Juss 2 er en brukerorientert og faglig solid lærebok, som ble revidert i 2011. Boka er skrevet for programfaget Rettslære 2 i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag og økonomi. Læreboka er à jour med ny lovgivning per 1. juni 2011.

Vår ambisjon og målsetting med læreverket er å tydeliggjøre at faget rettslære ikke bare er et skolefag, men også et fag som elevene vil ha stor nytte av i dagliglivet. Lærestoffet presenteres i et enkelt og tilgjengelig språk, med virkelighetsnære eksempler som elevene kan kjenne seg igjen i. Læreboka inneholder forskjellige typer oppgaver med svært varierende vanskelighetsgrad.

I Juss 2 Smartbok får du teksten opplest, du kan lage notater, markere nøkkelord og forstørre bilder og tekst.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Juss 2, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 176,00   
Juss 2, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 176,00   

* Priser er eksklusiv mva