SmartBok Videregående Samfunnsfag Samfunnsfag YF, Smartbok

Samfunnsfag YF, Smartbok

Av Henry Notaker, Johs Totland
Samfunnsfag YF, Smartbok

Fag: Samfunnsfag YF
Nivå: Vg2

Samfunnsfag YF er skrevet med tanke på elevene på yrkesfag. Boka har overkommelig stoffmengde og oversiktlig presentasjon. Det er lagt vekt på at språket skal være lett tilgjengelig, og du finner mange aktualiserende og instruktive illustrasjoner. Økonomistoffet er praktisk vinklet, og de akademiske problemstillingene er noe nedtonet.

I Samfunnsfag YF Smartbok får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen. Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Samfunnsfag YF, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 138,40    
Samfunnsfag YF, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 138,40    

* Priser er eksklusiv mva