Smartbok Videregående Teknikk og industriell produksjon Produksjon, TIP-serien, Oppgaver, Smartbok

Produksjon, TIP-serien, Oppgaver, Smartbok

Av Jørn Kenneth Andersen, Håvard Bergland, Rune Frestad, Rolf Rønning, Eyolf Herø
Produksjon, TIP-serien, Oppgaver, Smartbok

Fag: Teknikk og industriell produksjon
Nivå: Vg1

Boka dekker kompetansemålene for programfaget Produksjon. Faktabok og oppgavebok tar for seg emnene produksjonsprosessen, sponfraskillende bearbeiding, sammenføyning og materiallære. Den gir en grunnleggende innføring i disse emnene, og det er lagt vekt på at illustrasjonene skal vise det teksten beskriver. HMS er sentralt gjennom hele boka. Hvert kapittel har oppsummering og oppgaver.

I Produksjon, Smartbok får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen. Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten. Smartboka fungerer på PC, MAC og iPad, og er egnet for både projektor og interaktive tavler.

Produksjon, Smartbok har i tillegg:

  • Bildeforstørrelse
  • Arbeidsark
  • Interaktive oppgaver (trekk-og-slipp)
Tittel Utgave Målform Pris / år*
Produksjon, TIP-serien, Oppgavebok, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 64,80   
Produksjon, TIP-serien, Oppgåvebok, Smartbok Elevutgave  Nynorsk   kr 64,80   
Produksjon, TIP-serien, Oppgavebok, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 64,80   
Produksjon, TIP-serien, Oppgåvebok, Smartbok Lærerutgave  Nynorsk   kr 64,80   

* Priser er eksklusiv mva