SmartBok Videregående Teknikk og industriell produksjon Produksjon, TIP-serien, Smartbok

Produksjon, TIP-serien, Smartbok

Av Jørn Kenneth Andersen, Håvard Bergland, Rune Frestad, Rolf Rønning, Eyolf Herø
Produksjon, TIP-serien, Smartbok

Fag: Teknikk og industriell produksjon
Nivå: Vg1

Boka dekker kompetansemålene for programfaget Produksjon. Faktabok og oppgavebok tar for seg emnene produksjonsprosessen, sponfraskillende bearbeiding, sammenføyning og materiallære. Den gir en grunnleggende innføring i disse emnene, og det er lagt vekt på at illustrasjonene skal vise det teksten beskriver. HMS er sentralt gjennom hele boka. Hvert kapittel har oppsummering og oppgaver.

I Produksjon, Smartbok får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen. Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten. Smartboka fungerer på PC, MAC og iPad, og er egnet for både projektor og interaktive tavler.

Produksjon, Smartbok har i tillegg:

  • Bildeforstørrelse
  • Arbeidsark
  • Interaktive oppgaver (trekk-og-slipp)

Produksjon Smartbok kommer med innlest tekst på litauisk og polsk.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Produksjon, Faktabok, TIP, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 191,00    
Produksjon, Faktabok, TIP, Smartbok, Elev Elevutgave  Nynorsk   Kr 191,00    
Produksjon, Faktabok, TIP, Smartbok, Elev Elevutgave    Kr 186,40    
Produksjon, Faktabok, TIP, Smartbok, Elev Elevutgave  Polsk   Kr 186,40    

* Priser er eksklusiv mva