SmartBok Videregående Teknikk og industriell produksjon Tegning og dokumentasjon, TIP-serien, Oppgavebok, Smartbok

Tegning og dokumentasjon, TIP-serien, Oppgavebok, Smartbok

Av Håvard Bergland, Eyolf Herø, Johnny Hansen
Tegning og dokumentasjon, TIP-serien, Oppgavebok, Smartbok

Fag: Teknikk og industriell produksjon
Nivå: Vg1

I denne utgaven er stoffet om dokumentasjon sterkt utvidet og nyskrevet. I tegningsdelen er alle tegningene tegnet på nytt og for å lette forståelsen er det brukt farge på dem. Dette vil gjøre det lettere for elevene å se hva som er den konkrete delen, og hva som er mållinjer, hjelpelinjer osv.

I Tegning og dokumentasjon, Smartbok får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen. Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten. Smartboka fungerer på PC, MAC og iPad, og er egnet for både projektor og interaktive tavler.

Tegning og dokumentasjon, tilleggsfunksjonaliteter i Smartboka:

  • Bildeforstørrelse
  • Arbeidsark
  • Interaktive oppgaver (trekk-og-slipp)
Tittel Utgave Målform Pris / år*
Tegning og dokumentasjon, Oppgaver, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 58,00    
Teikning og dokumentasjon, Oppgåver, Smartbok, Elev Elevutgave  Nynorsk   Kr 58,00    

* Priser er eksklusiv mva