SmartBok Videregående Teknikk og industriell produksjon Tegning og dokumentasjon, TIP-serien, Smartbok

Tegning og dokumentasjon, TIP-serien, Smartbok

Av Håvard Bergland, Eyolf Herø, Johnny Hansen
Tegning og dokumentasjon, TIP-serien, Smartbok

Fag: Teknikk og industriell produksjon
Nivå: Vg1

I denne utgaven er stoffet om dokumentasjon sterkt utvidet og nyskrevet. I tegningsdelen er alle tegningene tegnet på nytt og for å lette forståelsen er det brukt farge på dem. Dette vil gjøre det lettere for elevene å se hva som er den konkrete delen, og hva som er mållinjer, hjelpelinjer osv.

I Tegning og dokumentasjon, Smartbok får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen. Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten. Smartboka fungerer på PC, MAC og iPad, og er egnet for både projektor og interaktive tavler.

Tegning og dokumentasjon, tilleggsfunksjonaliteter i Smartboka:

  • Bildeforstørrelse
  • Arbeidsark
  • Interaktive oppgaver (trekk-og-slipp)

Tegning og dokumentasjon kommer med innlest tekst på litauisk og polsk.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Tegning og dokumentasjon, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 172,00    
Teikning og dokumentasjon, Faktabok, Smartbok, Elev Elevutgave  Nynorsk   Kr 172,00    
Tegning og dokumentasjon, Smartbok, Elev Elevutgave    Kr 165,60    
Tegning og dokumentasjon, Smartbok, Elev Elevutgave  Polsk   Kr 165,60    

* Priser er eksklusiv mva