SmartBok Videregående Teknikk og industriell produksjon Tekniske tjenester, TIP-serien, Oppgaver, Smartbok

Tekniske tjenester, TIP-serien, Oppgaver, Smartbok

Av Jørn Kenneth Andersen, Eyolf Herø, Svein Olaf Michelsen, Rolf Rønning, Rune Mathisen
Tekniske tjenester, TIP-serien, Oppgaver, Smartbok

Fag: Teknikk og industriell produksjon
Nivå: Vg1

Alt fagstoffet er oppdatert etter de siste endringene i faget. I tillegg kommer det inn en helt ny del om kjemiprosess-faget. Kapitlet om hydraulikk er også helt nyskrevet. I maskinelementer kommer det inn et nytt kapittel om det mest aktuelle håndverktøyet. Smartboka vil også foreligge som plussutgave i løpet av oktober.

I Tekniske tjenester, Smartbok får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen. Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten. Smartboka fungerer på PC, MAC og iPad, og er egnet for både projektor og interaktive tavler.

I tillegg vil du finne disse ressursene i Tekniske tjenester, Smartbok:

  • Flash-animasjoner av illustrasjoner i Smartboka
  • Bildeforstørrelse
  • Arbeidsark
  • Interaktive oppgaver (trekk-og-slipp)
Tittel Utgave Målform Pris / år*
Tekniske tjenester, Oppgaver, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 69,60    
Tekniske tjenester, Oppgaver, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 69,60    
Tekniske tenester, Oppgåver, Smartbok, Elev Elevutgave  Nynorsk   Kr 69,60    
Tekniske tenester, Oppgåver, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Nynorsk   Kr 69,60    

* Priser er eksklusiv mva