Smartbok Videregående Teknikk og industriell produksjon Tekniske tjenester, TIP-serien, Oppgaver, Smartbok

Tekniske tjenester, TIP-serien, Oppgaver, Smartbok

Av Jørn Kenneth Andersen, Eyolf Herø, Svein Olaf Michelsen, Rolf Rønning, Rune Mathisen
Tekniske tjenester, TIP-serien, Oppgaver, Smartbok

Fag: Teknikk og industriell produksjon
Nivå: Vg1

Alt fagstoffet er oppdatert etter de siste endringene i faget. I tillegg kommer det inn en helt ny del om kjemiprosess-faget. Kapitlet om hydraulikk er også helt nyskrevet. I maskinelementer kommer det inn et nytt kapittel om det mest aktuelle håndverktøyet. Smartboka vil også foreligge som plussutgave i løpet av oktober.

I Tekniske tjenester, Smartbok får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen. Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten. Smartboka fungerer på PC, MAC og iPad, og er egnet for både projektor og interaktive tavler.

I tillegg vil du finne disse ressursene i Tekniske tjenester, Smartbok:

  • Flash-animasjoner av illustrasjoner i Smartboka
  • Bildeforstørrelse
  • Arbeidsark
  • Interaktive oppgaver (trekk-og-slipp)
Tittel Utgave Målform Pris / år*
Tekniske tjenester, TIP-serien, Oppgavebok, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 69,60   
Tekniske tjenester, TIP-serien, Oppgavebok, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 69,60   
Tekniske tenester, TIP-serien, Oppgåvebok, Smartbok Elevutgave  Nynorsk   kr 69,60   
Tekniske tenester, TIP-serien, Oppgåvebok, Smartbok Lærerutgave  Nynorsk   kr 69,60   

* Priser er eksklusiv mva