Syntetisk tale i Smart Bok

Fordelene med syntetisk tale 

Vi har valgt Lingit, landets største aktør på tekst til tale, som vår leverandør av syntetisk tale. Lingit brukes også av flere andre store forlag og medieleverandører. Syntetisk tale er i stadig utvikling og vi ønsker å bruke en norsk leverandør for å få den beste språklige kvaliteten. Det er viktig for oss med en dynamisk løsning, slik at vi kan endre og oppdatere innholdet i våre læremidler med automatisk korrigering av lydstøtten. Dette får vi gjennom tekst til tale-funksjonen, som oppdateres fortløpende med innholdet. 
 
Vi håper dere alle vil bidra til å gi løsningen et enda rikere språk - og ønsker derfor etterhvert å gi våre brukere muligheten til å legge inn ord som oppleves som mangelfulle. 

Hjemmeskole Banner Guux Info

Dysleksi og hjelpemidler


Hele 1 av 10 norske elever har lese- og skrivevansker. Gode hjelpemidler er svært viktig for at elevene skal oppleve mestring og motivasjon. Hjelpemidler er også viktige for lærere og foreldre, slik at de kan bistå eleven best mulig. Med syntetisk tale kan eleven selv styre farten på opplesningen, og få en god leseflyt. Med høytlest tekst er det også lettere å forstå innholdet, eleven kan da jobbe mer selvstendig, noe som gir stor mestring.